O spoločnosti

Plusline Komodity Trading s.r.o. je slovenská sprostredkovateľská a obchodná spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2012.

Spoločnosť sústreďuje svoje aktivity na sprostredkovanie obchodu s poľnohospodárskymi a rastlinnými komoditami v rámci celej Európskej únie.

Hlavný dôraz spočíva na spolupráci s renomovanými obchodnými partnermi s garanciou spoľahlivosti, kvality ponúkaných výrobkov a služieb ako aj na bezproblémových dodavateľsko-odberateľských vzťahoch.

Víziou spoločnosti Plusline Komodity Trading s.r.o. je neustále rozširovanie poľa pôsobnosti získavaním aktívnych obchodných partnerov nielen z geografického hľadiska presahujúceho EU ale aj prostredníctvom rozširovania portfólia obchodovaných tovarov a služieb.

Cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníka a operatívne riešenie individuálnych požiadaviek v súlade s narastajúcimi kvalitatívnymi podmienkami trhu.